Badalona Cultura

Escenari d’emocions

Project Scope
DIRECCIÓ CREATIVA
DISSENY GRÀFIC

Briefing

Badalona Cultura, l’empresa dedicada a l’organització, la promoció i la difusió de les arts escèniques, la música, la dansa i la imatge de la ciutat de Badalona, tenia la necessitat de dur a terme les campanyes de la seva programació amb una creativitat gràfica que homogeneïtzés les temporades 2021-2023.

Solució

Si la cultura són els trets característics i singulars que distingeixen una societat, la imatge visual dels teatres adscrits a Badalona Cultura ha de ser un reflex d’aquesta realitat: una ciutat oberta al món, que reuneix persones de diferents països, indrets i cultures. El punt de partida de la nostra proposta va ser crear una direcció d’art que mostrés aquesta riquesa cultural a través del contrast visual: des de l’ús d’una tipografia flexible i variant a l’ús de fotografies exposades en format collage.
P Badalonacultura 01 M
P Badalonacultura 02 L
P Badalonacultura 03 L
P Badalonacultura 04 L
P Badalonacultura 05 L
P Badalonacultura 06 S
P Badalonacultura 07 S
Crèdits
© Badalona Cultura, 2021-2023