Avís legal

Aquest web ha estat creat per LAB CREATIVE STUDIO SL amb caràcter informatiu per a ús personal i gratuït.

 

LAB CREATIVE STUDIO SL, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018), i en concordança amb el que s’expressa en el RGPDUE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com amb la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002), us informa d’aquestes condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web www.labcreativestudio.com.

 

D’acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en vigor des del juliol de 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

 

Nom fiscal de la societat: LAB CREATIVE STUDIO SL

CIF de la societat: B67326272

Domicili de la societat: CARRER AMADEU I, 30 B, 08320 EL MASNOU, BARCELONA

Telèfon: +34 934 419 499

Adreça de correu electrònic de la societat: hola@labcreativestudio.com

 

Dades legals i/o registrals de la societat:

Inscrita al:
Tom 41284
Foli 196
Full B 379703
Registre Mercantil de Barcelona

 

CONDICIONS D’ÚS

a) Utilització lícita

L’usuari o usuària d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer-ne un ús de conformitat amb les lleis i els usos del trànsit, i s’ha d’abstenir de fer servir el web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Les persones que incompleixin aquesta obligació han de respondre, davant de LAB CREATIVE STUDIO SL i davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

b) Garantia d’errors

LAB CREATIVE STUDIO SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web o al seu contingut; en el cas que se citin o es reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà un caràcter merament informatiu, i s’haurà de considerar com a vàlida, amb caràcter general, la publicació al seu butlletí o a la font oficial corresponent.

 

c) Disponibilitat del servei

LAB CREATIVE STUDIO SL es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació que conté el seu web o la seva configuració o presentació.

 

LAB CREATIVE STUDIO SL no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del web ni dels serveis. Quan això sigui possible de manera raonable, s’advertiran prèviament les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

 

LAB CREATIVE STUDIO SL rebutja qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir al web i als serveis, a la fal·libilitat del web i dels serveis i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

 

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

L’usuari o usuària és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés al web com l’ús que es pugui fer de la informació que aquest conté són responsabilitat exclusiva de qui els duu a terme. LAB CREATIVE STUDIO SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús d’informació ni de l’aplicació que se’n faci per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. LAB CREATIVE STUDIO SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o els continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web.

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del web, així com dels seus diversos continguts, són titularitat de LAB CREATIVE STUDIO SL.

 

Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. LAB CREATIVE STUDIO SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. LAB CREATIVE STUDIO SL no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.

 

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest web sense citar-ne l’origen o sense sol·licitar autorització expressa per fer-ho. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de LAB CREATIVE STUDIO SL, donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si és procedent, a les responsabilitats que es derivin d’aquest exercici.

 

Protecció de dades de caràcter personal

En els supòsits en què, per accedir a alguna de les pàgines o serveis de LAB CREATIVE STUDIO SL, sigui necessari recollir dades de caràcter personal, s’informa que aquestes es tractaran de conformitat amb el que estableixen la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i altres normes de desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUEST WEB i amb el consentiment que els usuaris o usuàries han d’acceptar abans d’efectuar qualsevol tipus de comunicació amb LAB CREATIVE STUDIO SL des d’aquesta pàgina web.

 

En el cas que l’usuari o usuària ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està donant el consentiment i acceptant tant aquest AVÍS LEGAL com l’AVÍS DE PRIVACITAT per tal que l’adreça s’utilitzi per enviar comunicacions relacionades amb els serveis prestats o que s’han de prestar i per respondre a les seves consultes o peticions a LAB CREATIVE STUDIO SL.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari o usuària. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions s’ha de resoldre als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat LAB CREATIVE STUDIO SL.